Geblinddoekt naar de toekomst of....

Gepubliceerd op: 13-06-2016

“We zitten midden in een werkrevolutie van dezelfde omvang als de industriële revolutie. Je kunt geblinddoekt deze toekomst tegemoet lopen of je kunt ervoor kiezen jezelf klaar te maken voor de toekomst.” Lynda Gratton

Er is altijd sprake geweest van verandering, ontwikkeling en vooruitgang. Dat is niets nieuws. Maar waarom voelt het toch alsof veranderingen sneller gaan en veel impact hebben? Vanaf eind vorig jaar was het mijn persoonlijke drijfveer om beter te begrijpen wat nou eigenlijk de belangrijkste veranderingen zijn en of ze echt sneller gaan. En interessanter: wat is dan de impact op werk? En op mijn eigen werkveld van learning & development en tot slot voor mij? 

Zo begon mijn zoektocht. En in die zoektocht heeft Lynda Gratton een centrale plaats ingenomen. Lynda Gratton is professor aan de London Business School en schrijfster van ‘De Werkrevolutie’ (oorspronkelijke titel ‘The Shift, The Future of Work is already here’). Op internet en in veel artikelen over de veranderingen op de arbeidsmarkt wordt vaak volstaan met de conclusie: de wereld verandert snel en daarom moet je aan de slag! Maar ik was ook op zoek naar meer inzicht in de veranderingen zelf. Want juist door het vertrekpunt helder te hebben, ontstaat er urgentiebesef: “business as usual” is niet meer voldoende.

In ‘De Werkrevolutie” worden de veranderingen ingedeeld in vijf krachten. Het onderzoek naar de vijf krachten doet Gratton samen met een onderzoeksconsortium van 200 wetenschappers en ondernemers vanuit verschillende plaatsen op de wereld. De vijf krachten zijn:

  1. Demografische ontwikkelingen
  2. Technologische ontwikkelingen
  3. Globalisering
  4. Veranderende samenleving
  5. Natuurlijke energiebronnen

Vernieuwend? Misschien niet voor iedereen.  Maar voor veel mensen is het wel nieuw om er op deze manier naar te kijken. En de kracht zit hem in het inzicht dat deze ontwikkelingen sámen zoveel impact hebben. Dat er een grote werkrevolutie gaande is. Wetenschappers vergelijken de impact van de veranderingen met de industriële revolutie. En wat ik zo interessant vind is dat er zoveel verandert, terwijl de meesten van ons eigenlijk gewoon op de oude voet verder gaan.

Hoe blijf je als werkgever of werknemer trots overeind staan in die veranderstorm? Door non-stop en proactief te investeren in de competentie-ontwikkeling en (dus) de inzetbaarheid van medewerkers. En voor een deel begint dat bij het begin: creëren van urgentiebesef en begrijpen wat de huidige en toekomstige impact  van alle verandering op werk is. Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

  • Op donderdag 14 juli en op donderdag 30 augustus van 14.00-17.00 uur geef ik in Amsterdam twee “Summerschool Awareness Workshops” ter kennismaking met SYSSLA.
  • Aanmelden voor de workshop of van gedachten wisselen?  Stuur mij een mailtje via het contactformulier.