• darkblurbg

Business Model You

Ga aan de slag met het versterken van je persoonlijke kracht en bereik je doelen. Dit traject heeft een stevige wetenschappelijke basis en biedt krachtige zelfanalyses en presentaties. Het traject start met een individuele test, inclusief terugkoppeling. Daarna wordt een individueel traject of een groepsprogramma doorlopen, afhankelijk van de ontwikkeluitdagingen.

De opzet:

1. Meten is weten. Deelnemers vullen een online vragenlijst in die het duurzame inzetbaarheidspotentieel in kaart brengt. De test is wetenschappelijk onderbouwd en een goede voorspeller van duurzame inzetbaarheid o.b.v. persoonlijkheid, employability en werkvermogen.

2. Vervolgens vinden er (minimaal) twee coachgesprekken plaats. In het eerste gesprek worden de resultaten van de vragenlijst besproken. Wat valt op? Wat kan de deelnemer oppakken? Adviezen kunnen variëren van beter anticiperen op veranderingen in het vakgebied, meer profileren als expert of het beter benutten van het netwerk. Uitgangspunt is het vergroten van zelfkennis, leren uitgaan van de eigen sterke punten en zelfvertrouwen.

3. Na het eerste gesprek gaat de deelnemer aan de slag met opdrachten. Het tweede gesprek is bedoeld om een individueel "Business Model You" te formuleren. De deelnemer krijgt zo steeds scherper voor ogen wat zijn of haar sterke punten (toegevoegde waarde, klanten, verdienmodel) zijn en kan daar zelf actie op ondernemen. Meten, coachen en actie dus!

“Een doel is een droom met een deadline”

 


 

Awareness workshop

De wereld van mens en werk verandert snel. Om dat tempo bij te benen, moet je soms versnellen, of op een ander moment juist even op de rem trappen. Want stilstaan bij jouw kansen helpt je ook verder. Welke rol pak jij nu en straks in een wereld die wordt gekenmerkt door voortschrijdende robotisering, internet of things, internationalisering en een focus op duurzaamheid? Werk je voldoende vanuit je talent? Zorg je dat je gezond, flexibel en lang inzetbaar bent?

Maar laten we beginnen bij het begin: eerst afremmen en bewust worden. Misschien heb je soms het gevoel dat je wel weet dát er veel verandert, maar kun je die veranderingen lastig duiden. In deze workshop wordt ingezoomd op de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw werk, inclusief trends op de arbeidsmarkt. Het doel is bewustwording van de veranderingen. De workshop daagt je uit om ‘grote veranderingen’ te vertalen naar persoonlijke acties in het hier en nu.

Het resultaat is dat deelnemers:

  • De belangrijkste oorzaken van verandering kennen
  • Begrijpen wat de huidige en toekomstige impact op hun werk is
  • Weten of ze van nature open staan voor verandering en of zij af durven te remmen
  • Weten hoe ze aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken
  • Boordevol energie zitten om echt met de inzichten aan de slag te gaan!

 


 

Fit for the Future programma

Duurzame inzetbaarheid vraagt om duurzaam verandervermogen. Dit programma ondersteunt teams en/of afdelingen bij het omgaan met veranderingen. Uitgangspunt is het “Actie You Model”, een combinatie van bewustwording, inzichten en acties. Op individueel niveau wordt ingezoomd op het durven werken vanuit talent en op het stimuleren van bewustzijn over de effecten van de eigen gezondheid en levensstijl. Anderzijds gaat aandacht uit naar de omgeving van de deelnemer, bijvoorbeeld door het eigen (in- en externe) netwerk te verkennen en door het ontwikkelen van een future-proof visie op de ontwikkelingen in het werkveld, vakgebied en de branche.

De doorlooptijd is ongeveer vier maanden. De aanpak is fris en afwisselend. Denk aan individuele opdrachten, teambijeenkomsten en e-learning. 

Het resultaat is dat deelnemers:

  • Een visie op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie/werkveld hebben ontwikkeld
  • Die visie kunnen vertalen in benodigde kennis en kunde voor de toekomst
  • Het eigen netwerk in kaart hebben gebracht en weten waar zij waarde kunnen toevoegen
  • Zicht hebben op hun sterke punten en drijfveren
  • Een goed beeld van de eigen gezondheid hebben en weten wat de verbeterkansen zijn

“The best way of learning about anything, is by doing” (Richard Branson)

 


 

Maatwerk

Uiteraard verzorgt SYSSLA ook ‘bespoke’ trajecten. Bijvoorbeeld voor organisaties en individuen die met (zeer) specifieke uitdagingen worden geconfronteerd. Denk bij organisaties bijvoorbeeld aan omvangrijke reorganisaties of fusies. En op individueel niveau aan vraagstukken die raken aan de kern van de inzetbaarheid, zoals bij boventalligheid. Voor alle maatwerktrajecten van SYSSLA geldt dat de praktijk volledig centraal staat. Er worden dus geen businessplannen over de schutting geworpen, maar wel (keihard!) gewerkt aan het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid.