• darkblurbg

Het is een mooie donderdagochtend in april. Als je de voordeur achter je dichtdoet, proef je de lente in de lucht. Heerlijk! En hoog tijd. Je stapt in de auto op weg naar een meeting over sustainable employability. Je bent zowaar te vroeg – je partner heeft de kinderen naar school gebracht – en besluit niet de snelweg, maar een landelijke route te nemen. Je arm hangt uit het raampje. De weg zoemt onder de wielen. Je smartphone ‘cast’ nineties hits. Je ziet pril-groene bomen. Uit een verborgen landweggetje rijdt een tractor plotseling jouw weghelft op. Surprise!

Tussen het moment dat je schrikt (‘the point of surprise’) en het moment dat je niet meer kunt handelen (‘the point of no return’) heb je een ‘split second’ om een beslissing te nemen. Stuur je scherp naar links, met het risico in de berm te belanden? Of kun je nog remmen? Hoewel de tijd die je hebt om te beslissen altijd beperkt is, kun je het wel oprekken. Hoe? Door de ‘point of surprise’ te vervroegen. In de auto bijvoorbeeld door je handen aan het stuur te houden en niet naar het (prachtige!) landschap te kijken. In een werksetting door medewerkers the lead te laten nemen…

Medewerkers in the lead?

Dat klinkt misschien abstract. Of een beetje bedreigend. Maar medewerkers die de regie voeren over hun persoonlijke ontwikkelproces, zijn beter voorbereid op ‘calamiteiten’, zoals een reorganisatie of een herijking van de functie. Niet alleen omdat ze veerkrachtiger op die uitdagingen kunnen reageren, maar ook omdat ze over de juiste competenties beschikken om ze te overwinnen. Daarbij hanteert SYSSLA het uitgangspunt dat deelnemers altijd zowel aan zichzelf werken als aan de omgeving. Bij ‘zelf’ gaat het om het (leren) werken vanuit persoonlijk talent en om het verbeteren van de gezondheid. Bij de omgeving wordt ingezoomd op het ontwikkelen van een visie op het vakgebied/de branche en om het opbouwen van een stevig in- en extern netwerk.

SYSSLA is duurzame inzetbaarheidspartner van organisaties die:

  • Medewerkers proactief op een onzekere toekomst willen voorbereiden
  • Te maken hebben of krijgen met veranderende bedrijfsprocessen en/of klantwensen
  • Moeite hebben om duurzame inzetbaarheid te implementeren en/of te operationaliseren
  • De betrokkenheid van medewerkers willen stimuleren
  • Ervan overtuigd zijn dat sustainable employability geen luxe, maar een noodzaak is